Laatste update: 09-07-2020
  

Op de website van KBO ETTEN

houden we onze leden op de hoogte van de activiteiten van onze afdeling
en van de ontwikkelingen in onze gemeente t.a.v. het Ouderenbeleid.

Eventuele nieuwe leden willen we via deze website informeren over onze belangenorganisatie in
Etten-Leur, waar openheid, respect, betrokkenheid en solidariteit centraal staan.

Onze missie is:
Plezier bezorgen aan en mee kunnen doen door ieder lid.
Ieder lid op zijn/haar eigen manier actief participeren in de Etten-Leurse samenleving.
Belangenbehartiging op alle niveaus.

Is uw interesse gewekt en wilt u lid worden?
Neem contact op met onze ledenadministrateur

Voor reacties, ga naar pagina 'Contact'.