Weekoverzicht van de diverse activiteiten

Maandag
Gymnastiek De Linde 9:00 - 10:00  
Bingo (1ste maandag v/d maand) De Linde   13:00 - 16:00
Spelmiddag De Linde   13:30 - 16:00
Line-Dance De Linde 10:00 - 12:00  
Koersbal De Linde 9:00 - 12:00  
Biljarten De Linde   13:00 - 16:30
Bridge De Linde   13.30 - 16.30
Dinsdag
Bridge De Linde 9.00 - 12:15  
Haken De Linde 9:30 - 12:00  
Handwerken De Linde   13:30 - 16:00
Rikken De Linde   13:15 - 16:00
Rode Kruis De Linde   13:30 - 16:00
Biljarten De Linde 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Woensdag
Bridge De Linde 9:00 - 12:00  
Tafeltennis De Linde 9:00 - 12:00  
Klaverjassen De Linde   13:00 - 16:00
Fietsen De Linde   13:00 - 16:00
Jeu de Boules De Linde   13:00 - 16:00
Biljarten De Linde 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Donderdag
Bridge De Linde 9:00 - 12:00 19:00 - 22:00
Line-Dance De Linde   13:00 -16:00
Sjoelen De Linde   13:00 -16:00
Biljarten De Linde 9:00 - 12:00 13:00 -16:30
Vrijdag
Diverse vergaderingen De Linde 9:00 - 12:00  
Koersbal DeLinde   13:00 - 16:00
Jeu de Boules (winter) Kloostergaard   13:00 - 16:00
Jeu de Boules (zomer) De Linde   13:00 - 16:00
Fietsen (langzaam) De Linde   13:00 - 16:00
Pro Musica De Linde   13:00 - 16:00
Biljarten De Linde 9:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Zaterdag
Nordic Walking Vertrek: 'De Peer', Liesbos 9:00 - 10:00