Sjoelen

De sjoelclub van KBO Etten is in 1984 opgericht en bestaat uit 33 deelnemers.

Bij deze club zijn nieuwe leden van harte welkom.

Zij spelen op donderdagmiddag in De Linde.

Contributie: 2,-- p.p. per maand.

Het bestuur van de sjoelclub is als volgt samengesteld:

Voorzitter                 Hr. R. van Halteren
 Hof van den Houte 167
 4873 AE  Etten-Leur
 076 5269812
 rienvanhalteren@hetnet.nl
Secretaris  Mw. M. Oomen
 Rode Poort 19
 4873 AH  Etten-Leur
 076 5017453
Penningmeester     Mw. C. Groenhuis
 Wissel 88
 4871 BL  Etten-Leur
 076 5032013
Bestuurslid       Mw. W. Joosen
 Hordeloop 54
 4873 DP  Etten-Leur
 076 5014707
Spelleider  Hr. W. Vervaart
 Wissel 66
 4871 BL  Etten-Leur
 076 8883319

De sjoelclub houdt in de maanden juli en augustus een zomerstop.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.