Ouderenadviseurs en CliŽntondersteuners

De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de oudere
ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op terreinen
zoals inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.
De VOA heeft niet de taak om dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen.
De taak ligt veel meer in het verwijzen, helpen en ondersteunen.

Voor KBO Etten zijn Vrijwillige Ouderen Adviseur:

mevr. Corrie van Gool 076 5020317       a.vangool@casema.nl
mevr. Doortje Nooijens 076 5015678       vinceraul@casema.nl
mevr. Marlies van Dongen 076 5021276       marliesvdongen@casema.nl
dhr. Flip Bouwmeester 076 5011053       algajola@tele2.nl
dhr. Tjeu Haenen 076 5020934       mhaenen66@gmail.com
mevr Dimph Hendrickx  

De CliŽntondersteuners

Zij helpen leden bij het aanvragen van huishoudelijke hulp
via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

CliŽntondersteuner zijn:

dhr. Piet de Regt 076 5015544   E: pietregt@casema.nl
dhr. Jan de Leeuw 076 5322004   E: jfdeleeuw@deleeuw.it
dhr. Rob van Heuveln 076 50 15464  E: rvanheuveln@kpnmail.nl
   
   

 

Wilt u nadere informatie? Stuur een e-mail via CONTACT