Mobiel blijven

Mobiel blijven is belangrijk.

Of het nu het mooi weer is of niet, toch wil iedereen naar buiten. Een stukje wandelen of fietsen
al of niet in de zon, is een aangename maar vooral ook gezonde bezigheid.
Daarnaast is het zo dat je weer onder de mensen komt en sociale contacten kunt onderhouden.
Toch is het niet vanzelfsprekend en is het niet iedereen gegeven dat dit vanzelf gaat.
Door een handicap, een aandoening of ouderdom gaat de mobiliteit achteruit en is men aangewezen
op een hulpmiddel zoals een rollator, een driewielfiets of een scootmobiel.
Met die hulpmiddelen kan men prima het gebrek aan mobiliteit compenseren en onafhankelijk en
zelfstandig op pad gaan, hetgeen voor iedereen een belangrijk goed is.
Een rollator dienen mensen zelf te kopen, de driewielfiets en een scootmobiel worden mogelijk
via de WMO verstrekt. U dient dan wel rekening te houden met een eigen bijdrage per vier weken
die u zelf moet betalen, afhankelijk van het inkomen. Indien u deze bijdrage te hoog vindt, is het
natuurlijk mogelijk deze voorzieningen zelf aan te schaffen.
Een eenvoudige rekensom leert u wat het voordeligste is.
Indien u toch besluit zelf een product aan te schaffen, is het belangrijk dat u zich wendt tot de vakhandel.
En van de bovengenoemde middelen kopen is een ander proces dan het aanschaffen van normale
mobiliteitsmiddelen zoals fietsen e.d.
Uitsluitend met een ruime ervaring en deskundigheid kan getoetst worden wat iemand nodig heeft.
Handicaps of sporen van een eerdere aandoening zijn van wezenlijk belang of iemand het middel
dat hij of zij wil kopen kan besturen zonder gevaar of risico. Denk daarbij aan evenwichts-
stoornissen, slechtziendheid, niet meer in staat zijnde verkeersregels toe te passen.
Een uitgebreid gesprek en zorgvuldig onder begeleiding uitproberen van het hulpmiddel behoren
bij het verkooptraject. Alleen zeer ervaren verkopers uit de hulpmiddelenbranche beschikken over
voldoende deskundigheid, kennis en ervaring om dit traject op de juiste manier met u samen te doorlopen.