Klaverjassen

In De Linde op woensdagmiddag

De klaverjasclub P.I.T. (Plezier Is Troef)  is in 1995 opgericht en telt momenteel 35 leden.

Inleg: 1,--   p.p. / per maand.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter+wedstrijdleider              Hr. J. de Koning
 Calshof 39
 4871 GJ  Etten-Leur
 076 5013330
koning39@gmail.com
Secretaris    Hr. Joop de Wijs
jjcdewijs@casema.nl
 
Penningmeester       
Mw. A. Visser