Filmvoorstellingen, speciaal voor ouderen,
tegen een gereduceerd tarief.

Het Gezamenlijk Overleg Ouderenorganisaties Brabant (GOOB) in Etten-Leur
heeft overleg gevoerd met de heer Carlo Lambregts van de Bioscoop
om een filmaanbod te verkrijgen voor ouderen c.q. leden van de ouderenorganisaties
van Etten-Leur.
De heer Lambregts gaf aan, dat het mogelijk is om b.v. op zondagmorgen vanaf  11:00
een film te draaien speciaal voor ouderen.

Wij zijn verheugd met dit aanbod en zijn gestart met her organiseren van deze filmvoorstellingen.
Daarbij gaan we proberen om de informatie over welke film wanneer zal worden gedraaid
aan te leveren via het e-mailadres.
Van een groot aantal leden hebben we reeds het e-mailadres
en deze ontvangen inmiddels deze vooraankondiging.

Leden, die nog geen e-mailadres hebben doorgegeven, kunnen dat alsnog doen
door een mailtje te versturen naar Diny de Vugt, onze ledenadministrateur.

Zodra we het overzicht hebben van de filmvoorstellingen, krijgt u per email deze informatie
toegestuurd en kunt u tegen gereduceerd tarief naar de film.

Namens het GOOB, Harrie Dirkx

 

Wilt u nadere informatie? Stuur een e-mail via CONTACT