Optimale weergave

De aanbevolen beeldschermresolutie voor het weergeven van deze website is 1024 x 768 of hoger
en tekengrootte NORMAAL

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
KBO Etten is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen
ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken
worden gemaakt.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie.
KBO Etten staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan.
KBO Etten aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke
fouten te corrigeren. KBO Etten sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze
informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website mag zonder toestemming
worden gebruikt voor andere websites.

Wij streven ernaar de site permanent beschikbaar te hebben.
Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard. Toch kan het mogelijk zijn dat de website tussen bepaalde tijdstippen
niet te bereiken is. Dit heeft dan te maken met het updaten van de gegevens van onze eigen host. Wanneer
de site lange tijd onbereikbaar is stellen wij het zeer op prijs dat de webmaster op de hoogte wordt gesteld.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.