Contributie

In 2018 bedraagt de contributie 23,--  p.p.

Hiervan wordt 11,93 afgedragen aan KBO Brabant.

Indien voor de afschrijving van de contributie een incassomachtiging wordt ingevuld,
ontvangt men 1,-- korting