Biljarten

In De Linde, iedere middag van 12.45 - 16.30 uur.

De BVO (Biljartclub voor Ouderen) is in 1978 opgericht en telt momenteel het maximale aantal van 35 leden.
Voor nieuwe leden bestaat een wachtlijst.
Onze biljarters zijn 55 jaar of ouder.
In onze zaal staan 4 biljarts.

Ze spelen onderling competitie t.w. libre, band, 3 banden en een afvaltoernooi.
In de regiocompetitie spelen ze libre met 5 teams van 4, 5 of 6 personen.
In deze regiocompetitie doen 7 verenigingen mee. Ongeveer 130 personen verdeeld over 25 teams.

Daarnaast wordt deelgenomen aan diverse toernooien.
B.v. het nederlaag toernooi in Bosschenhoofd en afvaltoernooien in Breda.

Contributie: 50,--  p.p. / per jaar.
KBO lidmaatschap is verplicht.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter                 Hr. B. v.d. Pol
 Noordwiek 5
 4872 XX  Etten-Leur
 076 5017476
Secretaris     Hr. D. Appeldooren
 Bazuinlaan 163
 4876 AX  Etten-Leur
076 5015375
d.c.appeldooren@hotmail.com
1ste Penningmeester  Hr. C. Wouters
 Dreef 16
 4875 AC  Etten-Leur
076 5015993
Bestuurslid   Hr. L. Marks
 Harpdreef 78
 4876 ZZ  Etten-Leur
 076 5013372 
Bestuurslid  Hr. P. Nooijens
 Kruisberg 165
 4871 BK  Etten-Leur
 076 5021649

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de secretaris.

In de ochtend kan er ook gebiljart worden, maar dat gaat buiten de vereniging om.
De gehele dag kan er recreatief gebiljart worden.