Bloemschikken op dinsdag 18 december 2018

Om 13.30 uur in De Linde kan er een Kerststuk of een Kerstkrans gemaakt worden.

Zoals gebruikelijk zelf meebrengen:

Voor oase en extra groen wordt gezorgd.

Betalen bij de les.

Iedereen is van harte welkom.

Opgeven bij Nel Houtepen, e-mail: nelhoutepen@live.nl
of een briefje in de KBO brievenbus in De Linde.