Op vrijdag 21 september 2018 hebben wij tijdens het jaarlijkse etentje met bestuurs- en kaderleden
op een gezellige manier afscheid genomen van Joseph Krol als ledenadministrateur.
Gedurende 9 jaren heeft hij deze belangrijke taak  op een perfecte manier uitgevoerd.
Voor het vele werk in al die jaren werd hij uitgebreid bedankt door voorzitter Nel Houtepen
namens bestuur en leden. Joseph ontving daarbij een cadeaubon als dank.

Ook dank voor zijn vrouw Ria, voor haar bijdrage in al die jaren.
Zij ontving namens KBO Etten een prachtig boeket bloemen.